Включає в себе тенісний корт, спортивний майданчик, тренажерний зал, басейн з 6 доріжками, довжиною 25 м кожна. В наявності басейн « жабник » для дітей, в якому глибина від zero,eight до 1,2 м. Температура становить 27 і 31 градусів у великому і дитячому басейнах відповідно. У доробку Віктора Костюкевича — понад 300 науково-методичних праць. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв без урахування матерiальних запасiв та затрат для погашення боргiв.

наука спорт

Вибрати спорт клуб, фітнес центр або тренажерний зал можна поблизу з будинком або роботою. Для цього на сайті виберіть необхідні крітеріі- район/мікрорайон або станції метро, ​​або перегляньте на карті сайту який клуб більш підходящий. Наукове видання призначено для науковців, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти галузі фізичного виховання та спорту, а також фахівців з охорони здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент ПРАТ «НАУКА-СПОРТ» має статус — зареєстровано. Наслiдки кризи в економiцi ще довго будуть одним з вирiшальних факторiв її розвитку, а також постiйнi змiни законодавчої бази та полiтичного клiмату створюють не саме вдале пiдгрунтя для розвитку будь-якого пiдприємства.

Прат « наука-спорт »

Фiнансовий стан Товариства можна характеризувати загалом як задовiльний. Аналiзуючи показники фiнансової звiтностi, можна зробити висновок, що Товариство має лiквiдний баланс, ступiнь ризику – низький, вiрогiдностi банкрутства немає. За результатами оцiнки зiбраних аудиторських доказiв, не виявлено подiї та умови, якi можуть поставити пiд сумнiв припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, окрiм погiршення економiчного стану в країнi. Спортивний комплекс розташований в районі « академ містечка ».

  • Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i не виплачувались.
  • Щодо компанії ПРАТ « НАУКА-СПОРТ » відомостей про банкрутство не знайдено.
  • Заочно навчався в аспірантурі Всесоюзного науково-дослідного інституту фізичної культури (Москва).
  • Усі заходи організації спрямовані на формування у дітей національно-патріотичних цінностей.
  • Видавництво ЛОГОС Україна опублікувало IV видання «Науковці України – еліта держави».

Щодо компанії ПРАТ « НАУКА-СПОРТ » відомостей про банкрутство не знайдено. Підприємство ПРАТ « НАУКА-СПОРТ » не згадується в жодній судовій справі, починаючи з квітня 2021 року. Для компанії ПРАТ « НАУКА-СПОРТ » не знайдено юридичних осіб, які є правоприймачами. Виберіть інший тип або просто почніть діалог. Для оптимізації роботи нашого сайту ми використовуємо cookie-файли.

Події

Підготував понад 50 майстрів спорту СРСР і України. Він є лектором центру ліцензування тренерів Федерації dvpu.dp.ua футболу України. Якщо цей обліковий запис належить не вам, ми створимо для вас новий.

Ми сприяємо розвитку критичного мислення, логіки, психології спілкування, посилюємо теоретичні вміння практичними навичками. Кожна дитина отримує ті знання, які відповідають її віковій категорії. Анкетування різного роду допомагають визначити вихідний рівень обізнаності дітей та спрямувати їх у потрібне русло. За даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України юридична адреса підприємства «НАУКА-СПОРТ, ПРАТ» — м. Керівником підприємства «НАУКА-СПОРТ, ПРАТ» є Кржевін Анатолій Абрамович, згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.